Scatter Lab ، توسعه دهنده ربات بات بحث برانگیز هوش مصنوعی “Iruda” ، موضع خود را در یازدهم اعلام می کند