Jaejae ، دانشجوی سابق شورای دانشجویی دانشگاه زنان Ewha ، از دوران ابتدایی میلادی به افتخار متفاوتی داشت (پسر ماه خوب)