BTS ، جایزه برای آلبوم “دیسک طلایی” برای 4 سال متوالی … اولین در نوع خود “5 جایزه بزرگ”