“38 کیلوگرم کاهش وزن” لی ها یانگ “نارساخوانی پس از کلاهبرداری دخترم از شب ادراری ناشی از شوک طلاق رنج می برد. “