30 میلیون هزینه عملکرد بدست آمده هزینه فرود SUV وارداتی را دارد … فولکس واگن قفل T کار می کند