یوک یونگ وانگ: “داروهایی برای ریزش مو ، سردرد ، بیماری های پوستی بخورید … وقتی بستم ، موهایم ریخت. “