“یارانه های فاجعه با 1 میلیون درآمد با ارز محلی پرداخت می شود” … آیا اظهارات لی جامینگ صحت دارد؟ [FACT IN 뉴스]