گردنبند B-Son Dam-bi ، به عنوان جایزه؟ … 71.4 میلیون دلار عظیم الماس درخشان