کیم جونگ اون پس از 109 روز انتخابات با رسوایی آزار جنسی استعفا داد