کیم جونگ اون ، وکیل ژانگ جین یانگ ، از انتشار “من دوست دارم” انتقاد می کند … چرا؟