کیم بیونگ ووک نماینده “سو Kim ظن به خشونت جنسی” خواهان جریمه 4 میلیون تومانی بدلیل نقض قانون انتخاب کارمندان دولت است