کمبود نیمه هادی در خودرو … درخواست افزایش تولید از آلمان ، ایالات متحده آمریکا ، ژاپن و تایوان