“کره شمالی دشمن است” که دوباره سقوط کرد … تمرکز بر ایجاد “روند صلح در شبه جزیره کره”