کره در مناقشه WTO با یک ترانسفورماتور فولادی از ایالات متحده و کره پیروز می شود