کاملاً تحت کنترل افسانه رونی منچستر یونایتد “من از توانایی بالقوه تحت تأثیر قرار گرفته ام”