کار و مدیریت هیوندای موتور وسایل نقلیه ای را برای کودکان آسیب پذیر اهدا کرد