چین با غلبه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده ، در سال 2020 در رتبه اول جهان قرار دارد