چو یونگ های “پارک جوان سان ، شما بدون ساخت خانه در گورو چه کردید … وقتی بازار معامله شود ، ابتدا مالیات بر املاک کاهش می یابد. ” [뼈때뷰]