پشم سرد و برف سنگین … ججو ، سبزیجات یخ زده زمستانی “چه کاری می توانم انجام دهم”