پروفسور یون آه هونگ ، داور سابق بین المللی ، اولین زن نائب رئیس اتحادیه فوتبال شد