پارک Youngseon “پایان تعطیلات ، شروع حرکت … دیدار وو سانگ هو ، کنگدانگ ، کنگدانگ ، ضربان قلب”