پارک جی یون ، دیوک نیو پس از دو سال ازدواج “با دختری سالم و زیبا ملاقات کنید”