پارک جی سونگ ، که به “مدیر فوتبال” تبدیل شده است ، نقش مشاور جئونبوک را در لیگ K بازی می کند