وی گفت هیچ مورد تایید شده ای وجود ندارد … کره شمالی نیز 2 میلیون دوز واکسن تاج دریافت کرده است