وی در سن 30 سالگی به دختر دوست دختر 10 ساله خود تجاوز کرد … یکی از دوستان موهای او را گرفت و او را با تعرض و تجاوز کشید