وقتی سال جدید فرا می رسد ، قیمت آپارتمان ها کاهش می یابد؟ … نرخ هفتگی افزایش در کلانشهرها ، بالاترین نرخ 9 سال است