هوش مصنوعی کشتار مرغ های تخمگذار را افزایش می دهد … بیش از 6000 تخم مرغ به دست آمده است