هشدار هپاتیت E در استان گیونگی … شیوع بالای عفونت های بدون علامت