نیمی از خریدارانی که اولین خانه خود را در سال 2020 در سئول خریداری کرده اند حدود 30 سال سن دارند