نوع دلتا بیش از نیمی از موارد جدید COVID-19 در ایالات متحده را نشان می دهد