نصب وب سایت عمومی ‘ActiveX’ ناپدید شده است – Segye Daily