نامزدها کیم جونگ اون در برابر An Chul-su 野 نبرد سختی را در پیش گرفته اند