میونگ هی میونگ هی به عنوان نامزد دبیرکل سازمان تجارت جهانی استعفا می دهد … “مشاوره با ایالات متحده و غیره”