مو سونگ لی ، “این کار غلط نیست” ، از تلاش و رهبری ، گفت: “مشاوره برای زنان نوجوان باعث افتخار من به عنوان یک زن است.”