“من هرگز کمتر از 50 کیلوگرم وزن نداشته ام … این یک عارضه است زیرا ران من همیشه 38 است”