من شنیدم که “جعبه سیاه لی یونگ-گو” وجود نداشت … یک پلیس در باتلاق