ممنوعیت برای 5 نفر ، آیا اقدامات 2.5 متری در کلان شهرها حفظ می شود؟ … دولت بعد از ظهر اعلام خواهد کرد