“ملاقات با بیش از 5 نفر ممنوع بود” … مسابقات بولینگ گروهی ، مهمانی های تولد