معلم دبستان به دلیل قرنطینه کردن کودک 6 ساله در کلاس به مدت 8 دقیقه جریمه شد