مرد آمریکایی که فراموش کرده کیف پول الکترونیکی بیت کوین کار نمی کند در معرض 260 میلیارد درآمد است