مجری برنامه گفتگوی آمریکایی لری کینگ ، 87 ساله ، درگذشت … “غول پخش نیم قرن”