لی کیونگ هون با برتری در روز اول مسابقات “آرام” ققنوس در رده ششم قرار گرفت