لی جه یانگ را بکشید و کیم یئون کیونگ را فشار دهید … بیمه زندگی هونگکوک به پایان می رسد شرکت جینسنگ