فقط 37٪ واکسن های فاقد واکسن در هنگ کنگ 19 “بله” هستند