“عضو سال اول” کانگ کیونگ هوا ، پس از 3 سال و 7 ماه استعفا داد … مبارزه در خط مقدم روابط هسته ای و دیپلماتیک کره شمالی با ژاپن