شی جین پینگ به رئیس جمهور مون ، “خلع سلاح هسته ای به نفع مشترک است. چین به طور فعال از تلاش های هسته ای سازی پشتیبانی می کند.”