شین دونگ گون “یک Cheol-su ، نقاب نوآوری را برداشته و وارد مسیر محافظه کاران می شود ، مدت زیادی است که منقضی شده است”