“شیطان در نقاب پدرش” … سی ساله ، 86 سال برای دخترش 86 بار زننده است