سون کیم سفیر پیشین آمریکا در کره به عنوان دستیار وزیر خارجه در شرق آسیا در اقیانوس آرام منصوب شد