سناریو “سرکوب عفونت در تعطیلات سال نو میلادی … کاهش اقدامات قرنطینه قبل از مالیات تثبیت کننده”